Thursday, January 26, 2017

SUSUNAN AYAT SONGSANG

Tatabahasa 1: AYAT SONGSANG AYAT BIASA


AYAT SONGSANG AYAT BIASA

Mengenal ayat songsang atau ayat biasa

A. Ayat Biasa
- subjek mendahului predikat

contoh:

SUBJEK
                   PREDIKAT
Encik Ahmad
ke kedai petang tadi.

Ayat Songsang
- Keseluruhan predikat atau sebahagian predikat (keterangan predikat) mendahului subjek

contoh :
1.   Keseluruhan predikat mendahului subjek

PREDIKAT
                   SUBJEK
Ke kedai petang tadi
encik Ahmad.

   
2.  Sebahagian predikat mendahului subjek

KETERANGAN
SUBJEK
                   PREDIKAT
Petang tadi
encik Ahmad
ke kedai.

3. atau

KETERANGAN
PREDIKAT
                   SUBJEK
Petang tadi
ke kedai
encik Ahmad.

Hanya bahagian keterangan predikat yang dikedepankan.

B Ayat tanya Susunan Songsang
Predikat dalam ayat  tanya biasa dapat dikedepankan untuk memberi tekanan yang berlainan.  Bahagian predikat ayat yang dikedepankan itu boleh menerima partikel  -kah.

Ayat Tanya susunan biasa

SUBJEK
                   PREDIKAT
Lelaki yang berkopiah itu
Adik awak?
Nama kamu
Siapa?
Yang diperhatikan oleh Abu
Apa?Ayat tanya susunan songsang

                   PREDIKAT
SUBJEK
Adik awakkah
lelaki yang berkopiah itu?
Siapakah
nama kamu?
Apakah
yang diperhatikan oleh Abu?


C. Ayat Majmuk Susunan Songsang
    Bahagian-bahagian daripada ayat majmuk boleh mengalami proses pendepanan.

    Ayat majmuk susunan biasa
i.                    Abu ke pasar atau ke kedai.
ii.                  Pak Abu  yang membantu saya itu kemalangan.
iii.                Saya pasti  bahawa dia tidak bersalah.
iv.                 Untuk menghidupkan enjin itu memang sukar.

   Ayat majmuk susunan songsang
i.                    Ke pasar atau ke kedai Abu
ii.                  Kemalangan Pak Abu  yang membantu saya itu.
iii.                Bahawa dia tidak bersalah saya pasti.

iv.                 Memang sukar untuk menghidupkan enjin itu..

No comments:

Post a Comment